Anbi informatie

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 822932180

Post- of bezoekadres van de instelling: Achterwillense weg 136, 2805KB Gouda

Doelstelling van de ANBI

  • Het bestrijden van armoede en het bevorderen van onderwijs in de Derde Wereld

De hoofdlijnen van het beleidsplan

  • Het bouwen van een school inclusief facilitaire inrichting (keuken) in Tiwi, Kenya, ten behoeve van primair onderwijs voor de lokale bevolking. Inmiddels zijn 7 lokalen en een keuken gebouwd, inclusief inrichting.
  • Het verlenen van financiele ondersteuning ten behoeve van onderwijs aan kinderen.
    Op dit moment worden 82 kinderen financieel ondersteund. Deze ondersteuning betreft lesgeld (salaris leerkrachten), kledinggeld, voedsel voorziening op school en les materiaal.

De functie van de bestuurders

  • Helene Cornelia de Soeten – de Bruin, Voorzitter
  • André Heijstek, Secretaris
  • Frans de Leede, Penningmeester

Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun bijdrage aan de Stichting. De Stichting heeft geen personeel.

JAARREKENING 2021 BEGROTING 2022 THE MISSION

jaarrekening mission 2020 en begroting 2021

JAARREKENING 2019 THE MISSION FINJaarrekening 2018 en Begroting 2019

The Mission Jaarrekening 2017 en Begroting 2018

Jaarverslag 2016 en begroting 2017 The Mission

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE